Anders Nilsson ordförande Eva Olofsson Ove Nilsson Sven Kristiansson Göran Tobiasson Lars Ovesson Ronnie Jöneros
årsberättelse 2016 årsmöte 2018 årsmöte 2019 årsberättelse 2017 2019 möten 2020 möten
Medicin/sjukdomar
Burstorlekar DNA-test Kungsparakit Fischeri Splendidparakit Rödhätteparakit Gouldsamadin Kapucinersiska Kanarie Fåglar Spetsstjärtad bältfink
Mat till fåglar
Till Kent Till Lasse Till Bosse Marknad i Köge 2012 Utställning i Köge 2012 Utställning i Kassel 12 Skåneresan 2013 Jyllandsresan 2013 Marknad i Köge 2013 Utställning i Köge 2013 Marknad i Köge 2014 Utställning i Köge 2014 Skåneresan 2015 Lollandsresan 2015 Marknad i Köge 2016
Presentation av Kristianstads fågelhobby (KFH)

 Vi är en liten förrening med glada o trevliga medlemmar, som träffas andra måndagen i varje månad, hemma hos en medlem.
 Våra medlemmar har allt från höns, ankor, fasaner, finkar, undulater, parakiter, och små/stora papegojor.
 Vi gör gemensamma resor till ett antal fågelmarknader, utställningar och gör även hembesök hos medlemmar i klubben o andra klubbar.

 Är du intresserad att vara med i vår förening så hör gärna av dig till oss. Mail
 Kostnaden för medlemsavgiften är 350:- och 25:- för familjemedlem och stödmedlem.
 Nya medlemmar sätter in pengarna på BG-Konto 233-4563 skriver sitt namn adress mail och telefonnr, maila även dessa uppgifter till oss.
 Du får 6 nr av fågelhobby tidningen på 32 sidor i A4 fyrfärg.
 Tidningen delas ut 25/2, 25/4, 25/5, 25/9, 25/10, 25/12


  Styrelsen för Kristianstads Fågelhobby: 

 Ordförande: Anders Nilsson.       Mail: anders@dolan.se    Mer info
 Vice Ordförande: Nils Jönsson.   Mail: kfh@fagelhobby.nu
 Sekreterare: Nils Jönsson.            Mail: kfh@fagelhobby.nu
 Kassör: Hans Hellström.
 Revisor: Hans-Ola Joelsson.
 Revisor: Jan-Åke Nilsson.
 Kontaktperson: Nils Jönsson.      Mail: kfh@fagelhobby.nu
 Styrelseledamot: Siv Andersson.
 Styrelseledamot: Göran Tobiasson.    Mer info
 Styrelsesuppleant: Bengt Nilsson.
 Valberedningen: Göran Ingesson.
 Valberedningen: Göran Tobiasson.    Mer info
 Ringförvaltare: Anders Nilsson.   Mail: anders@dolan.se
 Förstagångs uppfödning: Göran Ingesson.
 Förstagångs uppfödning: Hans Hellström.
 Materialförvaltare: Anders Nilsson.
 Utställning o Tävlingsledare: Siv Andersson.
 Lotteriföreståndare: Hans Hellström.
 Web ansvarig: Ronnie Jöneros.   Mail: info@Ronnieland.se    Mer info    Hemsida

 Reportage om några medlemmar
 Medlem Anders Nilsson.
 Medlem Sven Kristiansson.
 Medlem Ove Nilsson.
 Medlem Eva Olofsson.
 Medlem Lars Ovesson.
 Medlem Göran Tobiasson.
 Medlem Ronnie Jöneros.