Anders Nilsson ordförande Eva Olofsson Ove Nilsson Sven Kristiansson Göran Tobiasson Lars Ovesson Ronnie Jöneros
årsmöte 2016 årsberättelse 2016 årsmöte 2017 årsberättelse 2017 2017 möten 2018 möten
Medicin/sjukdomar
Burstorlekar DNA-test Kungsparakit Fischeri Splendidparakit Rödhätteparakit Gouldsamadin Kapucinersiska Kanarie Fåglar Spetsstjärtad bältfink
Mat till fåglar
Till Kent Till Lasse Till Bosse Marknad i Köge 2012 Utställning i Köge 2012 Utställning i Kassel 12 Skåneresan 2013 Jyllandsresan 2013 Marknad i Köge 2013 Utställning i Köge 2013 Marknad i Köge 2014 Utställning i Köge 2014 Skåneresan 2015 Lollandsresan 2015 Marknad i Köge 2016
Fågelmarknad i Köge 19/10-2013

Några bilder från utställningen i Köge.