Anders Nilsson ordförande Eva Olofsson Ove Nilsson Sven Kristiansson Göran Tobiasson Lars Ovesson Ronnie Jöneros
årsberättelse 2016 årsmöte 2018 årsmöte 2019 årsberättelse 2017 2019 möten 2020 möten
Medicin/sjukdomar
Burstorlekar DNA-test Kungsparakit Fischeri Splendidparakit Rödhätteparakit Gouldsamadin Kapucinersiska Kanarie Fåglar Spetsstjärtad bältfink
Mat till fåglar
Till Kent Till Lasse Till Bosse Marknad i Köge 2012 Utställning i Köge 2012 Utställning i Kassel 12 Skåneresan 2013 Jyllandsresan 2013 Marknad i Köge 2013 Utställning i Köge 2013 Marknad i Köge 2014 Utställning i Köge 2014 Skåneresan 2015 Lollandsresan 2015 Marknad i Köge 2016
Presentation av Anders Nilsson.

 Ordförande: Anders Nilsson, och även ringansvarig: han ordnar så du får årsringar med dina egna initialer.

 Anders har mycket finkar även nektar ätande fåglar som splendid sunbird, flera sorter av papegoj amadiner. Stora välsköta inne voljärer och även riktigt stora voljärer ute.
 Se nedan bilder på en del av hans fåglar som han även fått lyckade häckningar från.

Anders i hans inne del        Vintertid  Sommartid  Plats för att bygga bo  Fler bo ställen  Cubafink hane  Cubafink hona  Glasögonfågel  Ungar av glasögonfågel  Glasögonfågel ute  Karmesin astrild/fröknäck Pyrenestes Sanguineus  Maskbältfink  Maskbältfinkar  Rödhuvad amadin hane  Rödhuvad amadin hona  Rödhuvad amadin unge  Skiffergrå fröfink  Splendid sunbird  St helena astrild  Tygel astrild  Orangekindad astrild  Dominikaneränka vintertid  Dominikaneränka sommartid